Informacje o projekcie
» Informacje o projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.: „Onkoinnowacje” w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX –  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27 września 2019 r.

 

W wyniku realizacji projektu dofinansowane zostaną Kliniki, Oddziały i pracownie USK w Olsztynie:

 

 1. Blok Operacyjny
 2. II Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii
 3. Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 4. Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 5. Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 6. Pracownia Endoskopii
 7. Pracownia Patomorfologii
 8. Zakład Radiologii
 9. Klinika Neurochirurgii
 10. Oddział Kliniczny Neurologii
 11. Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowe
 12. Pracownia Serologii
 13. Punkty Pielęgniarskie
 14. Dział IT