Wartość projektu
» Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 19 000 000,00 PLN

 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 19 000 000,00 PLN