Harmonogram
» Harmonogram

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie (od 01.01.2014 – 30.06.2020)

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i opinia o celowości.

Zarządzanie projektem – wydatki osobowe.

Zarządzanie projektem – firma zewnętrzna.

Zadanie 1 – Realizacja robót budowlanych/prac adaptacyjnych, zakup sprzętu dla oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitala.

Zadanie 2 – Promocja projektu.